Hình Vui (11)


Nô lệ thời chiến tranh

Nào ngồi im để làm vệ sinh

Trại tập trung

Tại sao lại phải che

Công cụ tuyệt đỉnh

Nào để em làm trọng tài

Hết chổ ngủ

Vòi chữa cháy kiểu mới