Hình Vui (9)


Anh nào vô được em sẽ chiều!

Rữa …. cái nào?

Đội bống đá bách chiến bách thắng

bay … nào!

Rũa chén nào?

Banh … da

Ai muốn tham gia?

3 thoughts on “Hình Vui (9)

Đã đóng bình luận.