6 thoughts on “Hiếp dâm tập thể!

  1. Cần phân biệt, không phải sex là xấu. Sex chỉ xấu khi không có tình yêu. Còn nếu hai người yêu nhau thì bất cứ chuyện gì hai người đồng ý thì là được rồi. Sex cũng cần phải học, nhưng cũng như đọc sách ấy, cần phải biết học cái nào, không học cái nào.
    Nhưng đừng để mình bị… nghiện sex nhé, nhiều ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống. Nếu thấy mình hơi bị nghiện rồi thì nên tìm cái gì đó để hướng đầu óc mình vào, ví dụ du lịch bụi nè http://www.saigontre.wordpress.com.

Đã đóng bình luận.