Thời trang … khe núi


Đây là cuộc triển lãm thời trang diễn ra ở Trung quốc. Rất độc đáo. Dưới đây là thời trang độc nhát vô nhị, … khe sâu …phẳng phiu.

6 thoughts on “Thời trang … khe núi

Đã đóng bình luận.