Bưởi 5 roi


Mấy anh ơi
cứu em
b…..u…..bự….. bự quá
n…..ang…..nặng…..nặng quá
help me help.gif

Nhưng mà ai đẻ tay hay đầu vào thì kẹp nát là ráng chịu nha!

vietgiaitricom-157998-1225963973


vietgiaitricom-157998-1225964018
vietgiaitricom-157998-1225964037
vietgiaitricom-157998-1225964150
vietgiaitricom-157998-1225964169
vietgiaitricom-157998-1225964197
vietgiaitricom-157998-1225964398
vietgiaitricom-157998-1225964419
vietgiaitricom-157998-1225964439
vietgiaitricom-157998-1225964458
vietgiaitricom-157998-1225964620
vietgiaitricom-157998-1225964649

12 thoughts on “Bưởi 5 roi

  1. híc, hàng khủng quá, làm thế nào mà nó toooooo thế hả trời, cứ như thế này thì cái bộ luật “Ngực lép-ngực nở” của mấy ông giao thông chắc là không dùng được rùi.

Đã đóng bình luận.