Thêm món sushi sống!


Bổ sung thêm vài món cho mọi người đở bị xì trét ……….


Các bạn muốn làm bếp trưởng hay thực khách đây!

3 thoughts on “Thêm món sushi sống!

Đã đóng bình luận.