Nghệ thuật body painting


Trông vừa đẹp mắt vửa khiêu gợi. Đó là một nghệ thuật!