Biểu tình đòi quyền được show hàng!


Tôi thay mặt tòan thể phụ nữ yêu cầu quyền đựoc show hàng!

Tôi thay mặt tòan thể phụ nữ yêu cầu quyền đựoc show hàng!

Chuyện lạ có thật: Phụ nữ ở trần xuống đường biểu tình để đòi quyền được… khoe nhũ hoa!

Với những câu khẩu hiệu được nêu cao như:
“Luật pháp phải công bằng… Hãy để phụ nữ được ở trần”
“Chiến tranh mới là điều khiếm nhã, chứ không phải bộ ngực của tôi”
“Nhũ hoa đẹp thế sao lại là bất hợp pháp?”
Có nhiều đấng mày râu cũng ủng hộ nữa:

Của quí của bạn (chồng bạn) dài bao nhiêu?
(polls)