Em hàng chuẩn!


Trắng, đẹp , cute … đó là cách cảm nhận. Hòang Thùy Linh…. đồ bỏ, Thủy top …. không có cửa luôn, ….

Còn ý của bạn ra sao?

3 thoughts on “Em hàng chuẩn!

Đã đóng bình luận.