Nude nơi công cộng!


Có anh chị em nào thử không? Trung quốc là quốc gia đang phát triển, họ làm được vậy ta có làm được không? Các bạn trả lòi nhé!

3 thoughts on “Nude nơi công cộng!

  1. Khong minh nghi rang chuyen nay ko the co o Viet Nam. Tuy rang, Viet Nam va Trung Quoc co nhieu phong tuc gan giong nhau nhung chung ta la chung ta ho la ho. Chung ta duoc “hoa nhap nhung chung ta khong hoa tan”. MOt so gia dinh o Viet Nam tuy co hoi tien bo ve chuyen nam nu hon luc truoc nhung minh nghi khong nen lam mat phong tuc tap quan cua min. Phuong Tay thi cho rang ho hon nhau ngoai duong nhung tieu tien trong nha. Dieu nay chung ta da hoa nhap vao Viet Nam. Ngoai Duong chung ta nen nhau da duoc rui chu dung theo ho(TQ). Do la quan diem cua rieng minh con theo cac ban thi tuy.Chuc cac ban co mot nghi sang suot.

  2. Khong minh nghi rang chuyen nay ko the co o Viet Nam. Tuy rang, Viet Nam va Trung Quoc co nhieu phong tuc gan giong nhau nhung chung ta la chung ta ho la ho. Chung ta duoc “hoa nhap nhung chung ta khong hoa tan”. MOt so gia dinh o Viet Nam tuy co hoi tien bo ve chuyen nam nu hon luc truoc nhung minh nghi khong nen lam mat phong tuc tap quan cua min. Phuong Tay thi cho rang ho hon nhau ngoai duong nhung tieu tien trong nha. Dieu nay chung ta da hoa nhap vao Viet Nam. Ngoai Duong chung ta nen nhau da duoc rui chu dung theo ho(TQ). Do la quan diem cua rieng minh con theo cac ban thi tuy.Chuc cac ban co mot nghi sang suot.

Đã đóng bình luận.