2 thoughts on “Em đang tự sướng!

  1. ban Nhi that la nguoi lang man day. minh thich moi khi choi minh la nguoi coi do cho ban gai.xong roi vuot ve than the co ay. minh thich co cai cam giac xac thit cham vao nhau. ko biet minh co the lam quen ban nhi dc ko nhỉ? minh ten la Vương.nick yahoo minh la changkho_2203

Đã đóng bình luận.