Hướng dẫn đeo BCS bằng miệng (+18)


Hướng dẫn cách chồng bao cao su vào … bằng miệng. Giải thích rất rõ ràng. Anh em ta có elx ai cũng hơi bị shock với cách này. Dù sao đây cũng là cách vừa bảo vệ bạn, gia đình và mọi người.

One thought on “Hướng dẫn đeo BCS bằng miệng (+18)

Đã đóng bình luận.