Cuộc Thi Diễn S.E.X


Không bị cấm đoán, không ngại ngần, thí sinh tham gia cuộc thi trổ hết tài năng cử chỉ và âm thanh để biểu diễn hành vi sex.

Tôi dự định tở chức cuộc thi như thế, có ai muốn tham gia?