Quan hệ lổ nhị!


Một số người sẽ rất thích quan hệ qua đường lổ nhị, nhưng cũng có khá nhiều người thì lại không thích với vô số lý do “kinh quá”, “dơ quá”, hay …..khác …
Thế còn bạn thì như thế nào? Hy vọng các bạn thủ vote để bày tỏ quan điểm của mình cũng như biết thêm quan điểm hiện tại ra sao của người khác!